Stortinget - Møte mandag den 12. juni 2017

Dato: 12.06.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 108 (2016–2017), jf. Innst. 378 L (2016–2017) og Prop. 71 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 22 [18:12:51]

Stortingets vedtak til lov om endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.) (Lovvedtak 108 (2016–2017), jf. Innst. 378 L (2016–2017) og Prop. 71 L (2016–2017))