Stortinget - Møte mandag den 12. juni 2017

Dato: 12.06.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 112 (2016–2017), jf. Innst. 373 L (2016–2017) og Prop. 119 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 26 [18:12:55]

Stortingets vedtak til lov om endringar i havressurslova m.m. (regulering av turistfiskenæringa m.m.) (Lovvedtak 112 (2016–2017), jf. Innst. 373 L (2016–2017) og Prop. 119 L (2016–2017))