Stortinget - Møte onsdag den 5. juni 2019 *

Dato: 05.06.2019

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.57.