Stortinget - Møte onsdag den 5. juni 2019

Dato: 05.06.2019

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.57.