Stortinget - Møte torsdag den 8. april 2021

Dato: 08.04.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 89 (2020–2021), jf. Innst. 253 L (2020–2021) og Prop. 108 L (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 9 [10:28:52]

Stortingets vedtak til lov om språk (språklova) (Lovvedtak 89 (2020–2021), jf. Innst. 253 L (2020–2021) og Prop. 108 L (2019–2020))