Stortinget - Møte torsdag den 8. april 2021

Dato: 08.04.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 81 (2020–2021), jf. Innst. 290 L (2020–2021) og Prop. 69 L (2020–2021))

Innhold

Sak nr. 1 [10:28:49]

Stortingets vedtak til lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner (sanksjonsloven) (Lovvedtak 81 (2020–2021), jf. Innst. 290 L (2020–2021) og Prop. 69 L (2020–2021))