Stortinget - Møte fredag den 9. oktober 2020

Dato: 09.10.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 18 L (2020–2021), jf. Prop. 140 L (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 1 [10:02:11]

Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) (Innst. 18 L (2020–2021), jf. Prop. 140 L (2019–2020))