Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Svein Flåtten, Gunnar Gundersen, Elisabeth Aspaker, Øyvind Halleraker og Lars Myraune om en ny giv for små- og mellomstore bedrifter

Dette dokument

  • Dokument 8:110 S (2011–2012)
  • Dato: 03.05.2012
  • Sidetall: 12
Til Stortinget
Oslo, 3. mai 2012