Representantforslag om en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge

Dette dokument

  • Representantforslag 30 S (2016–2017)
  • Dato: 20.12.2016
  • Fra: Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes
  • Sidetall: 3

Innhold

Til Stortinget
20. desember 2016

Kirsti Bergstø

Torgeir Knag Fylkesnes