Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Elise Bjørnebekk-Waagen og Magne Rommetveit om opprydding i innleieregelverket

Innhold

Til Stortinget
12. november 2019

Arild Grande

Rigmor Aasrud

Lise Christoffersen

Elise Bjørnebekk-Waagen

Magne Rommetveit