Representantforslag om oppfølging av uriktig straffedømte asylsøkere på tilsvarende måte som i Nav-sakene

Dette dokument

  • Representantforslag 79 S (2019–2020)
  • Fra: Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes og Freddy André Øvstegård
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
27. februar 2020

Karin Andersen

Kari Elisabeth Kaski

Torgeir Knag Fylkesnes

Freddy André Øvstegård