Representantforslag om oppfølging av uriktig straffedømte asylsøkere på tilsvarende måte som i Nav-sakene

Dokument 8:79 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang