Representantforslag om oppfølging av uriktig straffedømte asylsøkere på tilsvarende måte som i Nav-sakene

Dokument 8:79 S (2019-2020), Innst. 77 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 17.11.2020 Innst. 77 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra SV om oppfølging av uriktig straffedømte asylsøkere på tilsvarende måte som i Nav-sakene. Forslaget fikk ikke støtte fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.2020

   Debattert i Stortinget 26.11.2020
   Votert i Stortinget 26.11.2020