Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 380)

Aksjer (4)

Arbeidsliv (8)

Arbeidsmiljø (1)

 • Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)

  Prop. 74 L (2018-2019), Innst. 315 L (2018-2019), Lovvedtak 70 (2018-2019)

  Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)

  Departement: Arbeids- og sosialdepartementet
  Saksordfører: Christoffersen, Lise
  Behandlet: 05.06.2019

  Lovsak | Lov

Arbeidsvilkår (3)

 • Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)

  Prop. 74 L (2018-2019), Innst. 315 L (2018-2019), Lovvedtak 70 (2018-2019)

  Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)

  Departement: Arbeids- og sosialdepartementet
  Saksordfører: Christoffersen, Lise
  Behandlet: 05.06.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringer i skipsarbeidsloven mv.

  Prop. 49 LS (2018-2019), Innst. 250 L (2018-2019), Lovvedtak 59 (2018-2019)

  Endringer i skipsarbeidsloven mv. og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 258/2018 av 5. desember 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/1794 om arbeidsrettigheter for sjøfolk

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordfører: Hagerup, Margret
  Behandlet: 23.05.2019

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om endring av arbeidsmiljølova slik at Arbeidstilsynet får heimel til å handheva lovføresegner om innleige frå bemanningsføretak

  Dokument 8:57 L (2018-2019), Innst. 185 L (2018-2019)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Per Olaf Lundteigen, Kjersti Toppe, Sigbjørn Gjelsvik og Nils T. Bjørke om endring av arbeidsmiljølova slik at Arbeidstilsynet får heimel til å handheva lovføresegner om innleige frå bemanningsføretak

  Saksordfører: Grande, Arild
  Behandlet: 12.03.2019

  Lovsak | Første behandling

Avgifter (2)

 • Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Lov-delen)

  Prop. 115 LS (2018-2019), Innst. 378 L (2018-2019), Lovvedtak 97-103 (2018-2019)

  Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Soleim, Vetle Wang
  Behandlet: 14.06.2019

  Lovsak | Lov
 • Skatter, avgifter og toll 2019

  Prop. 1 LS (2018-2019), Innst. 4 L (2018-2019), Lovvedtak 22-35 (2018-2019)

  Skatter, avgifter og toll 2019

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Soleim, Vetle Wang
  Behandlet: 12.12.2018

  Lovsak | Lov

Banker (1)

Barn (2)