Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om at førtidspensjonister og trygdede likestilles med pensjonister over 70 år og statspensjonister samt pensjonister med store kapitalinntekter

Dokument nr. 8:100 (1997-98), Innst. S. nr. 37 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 24.11.1998 Innst. S. nr. 37 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.1998

   Behandlet i Stortinget: 01.12.1998