Forslag fra stortingsrepresentantene Ursula Evje og Ulf Erik Knudsen om overføring av forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet fra staten til fylkeskommunen/kommunen

Dokument nr. 8:105 (1997-98), Innst. S. nr. 86 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ursula Evje, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.02.1999 Innst. S. nr. 86 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.1999

   Behandlet i Stortinget: 02.03.1999