Forslag fra stortingsrepresentantene Leif Lund, Signe Øye og Sylvia Brustad om at Regjeringen bes komme til Stortinget med en gjennomgang av begrepet nasjonale interesser i utbyggingssaker med sikte på å få en klarere definisjon som også tar hensyn til lokaldemokrati og distriktsutvikling i tynt befolkede områder

Dokument nr. 8:121 (1997-98), Innst. S. nr. 122 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Leif Lund, Signe Øye, Sylvia Brustad Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 16.03.1999 Innst. S. nr. 122 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.03.1999

   Behandlet i Stortinget: 26.03.1999