Videreføring av Haldenprosjektet

St.meld. nr. 22 (1998-99), Innst. S. nr. 126 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 23.03.1999 Innst. S. nr. 126 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.03.1999

   Behandlet i Stortinget: 26.03.1999