Lov om gjennomføring av Traktat om totalforbod mot kjernefysiske prøvesprengingar

Ot.prp. nr. 57 (1998-99), Innst. O. nr. 71 (1998-99), beslutning. O. nr. 69 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 19.05.1999 Innst. O. nr. 71 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1999

   Behandlet i Odelstinget: 25.05.1999

   Behandlet i Lagtinget: 03.06.1999