Forslag fra stortingsrepresentant Karin Andersen om rett til dekning av nødvendige utgifter til hjelpemidler, skolemateriell og utgifter knyttet direkte til godkjent attføringsopplegg

Dokument nr. 8:33 (1998-99), Innst. S. nr. 186 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 19.05.1999 Innst. S. nr. 186 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1999

   Behandlet i Stortinget: 28.05.1999