Nærings- og handelsministerens redegjørelse nr. 2 om håndtering av år 2000-problemet

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra nærings- og handelsministeren

Saksgang

  1. Status