Salg av kraft fra Saudefaldene til Eramet

St.prp. nr. 51 (1998-99), Innst. S. nr. 191 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 20.05.1999 Innst. S. nr. 191 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.1999

   Behandlet i Stortinget: 28.05.1999