Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, John I. Alvheim og Harald T. Nesvik om videreføring av den akuttmedisinske beredskapen ved Sykehuset Østfold - Askim

Dokument nr. 8:51 (1998-99), Innst. S. nr. 230 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, John I. Alvheim, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 10.06.1999 Innst. S. nr. 230 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1999