Forslag fra stortingsrepresentantene Grete Knudsen og Sylvia Brustad om sikring av likeverdig skoletilbud når det gjelder bl.a. spesialundervisning, undervisningstimetall og delingstimer

Dokument nr. 8:71 (1998-1999), Innst. S. nr. 119 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Grete Knudsen, Sylvia Brustad Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 22.02.2000 Innst. S. nr. 119 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.2000

   Behandlet i Stortinget: 02.03.2000