Framlegg frå stortingsrepresentantane Reidar Johansen, Erling Folkvord, Terje Riis-Johansen, Einar Steensnæs og Lars Sponheim om stortingshandsaming av framlegg om å innlemma EUs veterinære regelverk om grensekontroll og import i EØS-avtalen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erling Folkvord, Einar Steensnæs, Lars Sponheim, Reidar Johansen, Terje Riis-Johansen Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 27.11.1996 Innst. S. nr. 45 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1996