Endringer på statsbudsjettet for 1999 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 12 (1999-2000), Innst. S. nr. 65 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 08.12.1999 Innst. S. nr. 65 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1999