Endringer av forslag til statsbudsjett for 2000 m.m. under Sosial- og helsedepartementet

Budsjett-innst. S. nr. 11 (1999-2000) Jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 08.12.1999 Budsjett-innst. S. nr. 11 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1999