Forslag fra stortingsrepresentant Erik Solheim om å be Regjeringen legge fram en handlingsplan for opprustning av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i utenrikstjenesten

Dokument nr. 8:37 (1999-2000), Innst. S. nr. 161 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erik Solheim Saken er behandlet i utenrikskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 12.04.2000 Innst. S. nr. 161 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.04.2000

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2000