Deltakelse og finansiering av norsk militært bidrag på Balkan for 2000

St.prp. nr. 44 (1999-2000), Innst. S. nr. 190 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2000 Innst. S. nr. 190 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2000

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2000