Forslag fra stortingsrepresentant Odd Einar Dørum om å åpne for at havnevesenets verdier også kan nyttes utenfor det enkelte havnedistrikt, samt å nedsette et utvalg for å få en bred gjennomgang av havneloven med sikte på modernisering og forbedring for å utvikle en effektiv logistikk. god arealutnyttelse til byutviklingsformål og en hensiktsmessig bruk av havnenes verdier og inntekter

Dokument nr. 8:65 (1999-2000), Innst. S. nr. 229 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Odd Einar Dørum Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 08.06.2000 Innst. S. nr. 229 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2000

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2000