Forslag fra stortingsrepresentantene Terje Johansen og Odd Einar Dørum om å endre forskrift til veitrafikkloven slik at kollektivfelt bare kan brukes av minibusser som brukes i reell kollektiv sammenheng

Dokument nr. 8:78 (1999-2000), Innst. S. nr. 123 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Odd Einar Dørum, Terje Johansen Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 09.02.2001 Innst. S. nr. 123 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2001

   Behandlet i Stortinget: 15.02.2001