Endringar på statsbudsjettet og Svalbardbudsjettet for 1997 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 20 (1997-98), Innst. S. nr. 41 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.12.1997 Innst. S. nr. 41 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1997

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1997