Endringar på statsbudsjettet 2001, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond - harmonisering av utlånsordningane under tidlegare Statens landbruksbank

Budsjett-innst. S. nr. 8 (2000-2001), jf. St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 10, unntatt kap. 5620 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2000 Budsjett-innst. S. nr. 8 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2000