Bevilgninger på statsbudsjettet for 2001

Budsjett-innst. S. nr. 8 (2000-2001), Jf. St.prp. nr. 1 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2000 Budsjett-innst. S. nr. 8 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2000