Endringar på statsbudsjettet for 2000 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 29 (2000-2001), Innst. S. nr. 73 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2000 Innst. S. nr. 73 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2000

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2000