Endringer i statsbudsjettet for 2001 som følge av fastlegereformen

St.prp. nr. 65 (2000-2001), Innst. S. nr. 249 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 16.05.2001 Innst. S. nr. 249 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 01.06.2001