Forslag fra stortingsrepresentant Marit Tingelstad om etter- og videreutdanning av håndverkere innen bygningsbevaring

Dokument nr. 8:49 (2000-2001), Innst. S. nr. 203 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Marit Tingelstad Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 05.04.2001 Innst. S. nr. 203 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.2001

   Behandlet i Stortinget: 24.04.2001