Forslag fra stortingsrepresentantene Per Erik Monsen, Kenneth Svendsen og Torbjørn Andersen om å gjøre momskompensasjonsordningen for kommuner og fylkeskommuner generell

Dokument nr. 8:68 (2000-2001), Innst. S. nr. 211 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Per Erik Monsen, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 26.04.2001 Innst. S. nr. 211 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2001

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2001