Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Roger Enoksen og Morten Lund om å gjennomføre tiltak slik at hensynet til matvaretrygghet og dyre- og folkehelse blir bedre ivaretatt i Norges handelsavtaler med andre land

Dokument nr. 8:72 (2000-2001), Innst. S. nr. 264 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Morten Lund, Odd Roger Enoksen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 28.05.2001 Innst. S. nr. 264 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 01.06.2001