Forslag fra stortingsrepresentantene Arne Lyngstad, Inge Lønning, Ursula Evje, Marit Tingelstad og Odd Einar Dørum om godkjenning av Oasen barneskole ved en eventuell ny søknad etter privatskoleloven § 3 a

Dokument nr. 8:75 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Lyngstad, Inge Lønning, Marit Tingelstad, Odd Einar Dørum, Ursula Evje Forslag fra (KrF), (H), (FrP), (SP) og (V)

Saksgang

  1. Status