Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen og Øyvind Korsberg om å frita kjøreskoler fra merverdiavgift

Dokument nr. 8:94 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Øyvind Korsberg Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status