Riksrevisjonens undersøkelse av regjeringens gjennomføring av Handlingsplan for atomsaker

Dokument nr. 3:9 (2000-2001), Innst. S. nr. 107 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 07.03.2002 Innst. S. nr. 107 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.2002

   Behandlet i Stortinget: 21.03.2002