Forslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad og Åslaug Haga om å få en bred gjennomgang av de virkninger WTOs avtaleverk vil få på sentrale områder av det norske samfunnet

Dokument nr. 8:18 (2001-2002), Innst. S. nr. 71 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Marit Arnstad, Åslaug Haga Saken er behandlet i utenrikskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 12.12.2001 Innst. S. nr. 71 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2001

   Behandlet i Stortinget: 31.01.2002