Forslag fra stortingsrepresentant Karl-Anton Swensen om at investeringer i og drift av offentlig infrastruktur i farleier og havner likestilles med tilsvarende innen veisektoren under lov om merverdiavgift

Dokument nr. 8:49 (2001-2002), Innst. S. nr. 118 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karl-Anton Swensen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 21.03.2002 Innst. S. nr. 118 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.03.2002

   Behandlet i Stortinget: 09.04.2002