Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Statsbudsjettet medregnet folektrygden budsjetterminen 1997

Budsjett-innst. S. nr. I (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Innstilling avgitt 29.10.1996 Budsjett-innst. S. I (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.10.1996

   Behandlet i Stortinget: 31.10.1996