Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkommende Kommunal- og arbeidsdepartementet og Finans- og tolldepartementet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 18.11.1996 Budsjett-innst. S. nr. 5 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 25.11.1996