Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkommende Forsvarsdepartementet m.v.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 01.11.1996 Budsjett-innst. S. nr. 7 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 06.11.1996