Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkommende Utenriksdepartementet, Nærings- og energidepartementet, Fiskeridepartementet, Landbruksdepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 12.11.1996 Budsjett-innst. S. nr. 8 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 19.11.1996