Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkommende enkelte kapitler under Finans- og tolldepartementet

St.prp. nr. 1 (1996-97), Budsjett-innst. S. nr. 10 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 31.10.1996 Budsjett-innst. S. nr. 10 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.10.1996

   Behandlet i Stortinget: 05.11.1996