Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkommende Utenriksdepartementet, Administrasjonsdepartementet, Finans- og tolldepartementet, Sosial- og helsedepartementet, Landbruksdepartementet, Nærings- og energidepartemeentet og Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 1 (1996-97), Budsjett-innst. S. nr. 6 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 19.11.1996 Budsjett-innst. S. nr. 6 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 26.11.1996