Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkommende Nærings- og energidepartementet og Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 1 (1996-97), Budsjett-innst. S. nr. 9 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 18.11.1996 Budsjett-innst. S. nr. 9 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 22.11.1996