Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkommende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Nærings- og energidepartementet, Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 11.11.1996 Budsjett-innst. S. nr. 12 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 18.11.1996